معماری

شرایط آزمایش هموگلوبین الکتروفورز

آزمایش هموگلوبین الکتروفورز

هموگلوبین الکتروفورز

این تست جهت تشخیص هر نوع هموگلوبین غیر طبیعی و بیماری هایی نظیر بتاتالاسمی مینور، بتاتالاسمی ماژور، کم خونی داسی شکل و … مورد استفاده قرار میگیرد. در بتاتالاسمی مینور غلظت هموگلوبین A2 بیش از ۳٫۳ بوده و غلظت هموگلوبین F معمولاً بین ۵ تا ۲۰ % هموگلوبین تام است و در بتاتالاسمی ماژور مقدار هموگلوبین F حدود ۷۰ تا …

ادامه نوشته »