پارسیان لب

شرایط لازم برای آزمایش Anti-TPO

در بیماران هیپوتیروئیدی، افزایش Anti-TPO با حساسیت 95% ، از تشخیص تیروئیدیت اتوایمیون حمایت می‏کند.  با وجود آنکه افزایش سطح آنتی بادیهای ضد تیروئید...
error: Content is protected !!