پارسیان لب

شرایط نگهداری گیاه اسپاراگوس ستاسیوس

اسپاراگوس ستاسیوس  -  SPRENGERI FERN ASPARAGUS SETACEUS : نام علمی   ASPARAGACEAE  - مارچوبگان : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه شویدی , گردی , چتری ,مارچوبه زینتی,Common Asparagus Fern, Lace...
error: Content is protected !!