پارسیان لب

شرایط نگهداری گیاه گل مرجانی

روسلیا(گل مرجانی)  -  CORAL PLANT RUSSELIA EQUISETIFORMIS : نام علمی   SCROPHULARIACEAE  - میمون : خانواده مکزیک : بومی منطقه firecracker plant,coralblow,fountain plant : نام های دیگر               روسلیا(گل مرجانی): گیاه coral plant ( گل...
error: Content is protected !!