پارسیان لب

شمعي

هویا کارنوزا  -  WAX PLANT HOYA CARNOSA : نام علمی   ASCLEPIADACEAE  - استبرقیان : خانواده آسیای شرقی و استرالیا : بومی منطقه پيچ مومي , شمعي : نام های دیگر     هویا...
error: Content is protected !!