معماری

شناسایی آنتاموبا هیستولیتیکا

تشخیص آزمایشگاهی انتامبا هیستولیتیکا

آنتاموبا هیستولیتیکا

انتامبا هیستولیتیکا آمیب های پاتوژن روده ی بزرگ می باشد و از عوامل مهم ایجاد دیسانتری ( اسهال همراه با درد شکمی ، زورپیچ و خون ) می باشد. انتقال بیماری بیشتر از طریق آب و غذای آلوده به مدفوع حاوی کیست می باشد. شیوع آن در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر بیشتر بوده. تروفوزوییت انتامبا هیستولیتیکا: فرم فعال و …

ادامه نوشته »