معماری

شنا و بارداری

اثرات ورزش شنا در دوران بارداری

شنا در بارداری

  شنا كردن جریان خون را بهبود می بخشد، كشیدگی طبیعی و توان ماهیچه ها را افزایش می دهد، و استقامت عضلات را به ارمغان می آورد. اما دلیل اصلی پیشنهاد شنا به عنوان ورزش برای دوران حاملگی آن است كه در حین شنا، شما كه افزایش وزن دوران بارداری را تحمل می كنید در هنگام ورزش احساس بی وزنی …

ادامه نوشته »