معماری

شکل ادرار

تفسیر آزمایش ادرار

آزمایش ادرار

آزمایش ادرار و تفسیر نتیجه ادرار،ادرار طبیعی و شکل و رنگ و گلبول ها و میکروب و مواد موجود در ادرار چه مواردی در  آزمایش ادرار مورد ارزیابی قرار می گیرد ؟ ▪ رنگ (color): رنگ ادرار می تواند به رنگهای زیر باشد : بی رنگ (colorless) کم رنگ (straw) یا جدیدا (pale yellow ) زرد (yellow) کهربایی (amber) یا …

ادامه نوشته »