معماری

شکل چرخه عادت ماهیانه

چرخه عادت ماهیانه

سیکل و چرخه عادت ماهیانه(چرخه قاعدگی) به صورت زیر می باشد.چرخه عادت ماهیانه تا فرارسیدن زمان یائسگی تکرار می شود و حاملگی این چرخه را متوقف می کند و بعد از زایمان باز این چرخه شروع می شود.   روز اول تا پینجم قاعدگی خونریزی را مشاهده خواهید کرد.   روز ششم تا دهم قاعدگی لایه های رحمی در آمادگی …

ادامه نوشته »