معماری

شیوه جدید زایمان

زایمان نیلوفر آبی

جدا شدن‌ جفت‌ قبل‌ از زايمان‌

زایمان نیلوفر آبی روشی است که پس از زایمان جفت را نمی برند و بدن نوزاد به جفت متصل باقی می ماند تا زمانی که بند ناف به طور طبیعی از ناف جدا شود درست همانطور که تیکه بریده شده بند ناف در 3 تا 10 روز پس از زایمان می افتد.این تماس طولانی می تواند مثل زمان انتقالی به …

ادامه نوشته »