پارسیان لب

صفحه سه تار

تاریخچه سه تار سه تار از جمله سازهای اصیل ایرانی است و با این که در محدوده جغرافیایی غرب آسیا سازهای هم خانواده سه تار...
error: Content is protected !!