معماری

صفحه نگهدارنده نمونه میکروسکوپ

همه چیز درباره میکروسکوپ

آئینه ها

میکروسکوپ – صفحه نگهدارنده نمونه صفحه يا نگهدارنده نمونه از يك سري اجزايي تركيب شده است كه متقابلاً با هم عمل مي نمايند و هدف آنها كنترل موقعيت نمونه ی زير بررسي و مطالعه است. اين صفحه قابليت حركت در مسير x و y را دارد كه گرداننده مي تواند به وسيله تكمه هاي مستقل ماكروميكرو آنرا كنترل كند. كنار …

ادامه نوشته »