معماری

طرح های جدید

طرح‌های تازه‌ای در لباس عروس

49

مدآنلاین: در اینجا برای شما مجموعهای از لباسهای عروس را تدارک دیدهایم که در طرحهای مختلفی طراحی و تولید شدهاند. با توجه به غلبه سلیقه عروس خانمها در زمینه لباس تور گیپور(دانتل) بخشی از لباسها به تورهای گیپور اختصاص دارد و بخش دیگر به لباسهایی از جنسهای دیگر. ویژگی لباسهای عروس در سالهای اخیر توجه به جزییاتی چون دنباله لباس و …

ادامه نوشته »