پارسیان لب

طوله تا کی باید شیر بخوره

قبل از انتخاب هر نوع غذا برای حیوان ، باید از پاکیزه بودن آن اطمینان کافی حاصل کنید . چون آب و غذای آلوده...
error: Content is protected !!