پارسیان لب

عفونت‌هاي معمول حاصل از باكتري‌هاي بي‌هوازي

در گذشته توجه ميكروبيولوژيست‌ها و پزشكان فقط به باكتري‌هاي هوازي و بي‌هوازي اختياري معطوف بود. باکتری‌های بي‌هوازي اجباري مدت‌ها در نظر گرفته نمی‌شدند (هرچند...
error: Content is protected !!