معماری

عقرب گزیدگی

آموزش سرم زدن عقرب گزیدگی

عقرب گزیدگی

روش استفاده از سرم ضد عقرب زدگي مقدار تزريق سرم ضد عقرب زدگي در گزشهاي مختلف متفاوت بوده و بستگي به مقدار و كيفيت زهر، نحوه استفاده، كمك هاي اوليه، سن و سلامتي بيمار دارد. كودكان بيشتر از سايرين در معرض خطر  مي باشند. تجويز يك يا دو آمپول سرم ضد عقرب زدگي به شكل تزريق داخل ماهيچه‌اي يا درون …

ادامه نوشته »