پارسیان لب

علائم آنومالی چدیک هیداشی

از ویژگیهای این آنومالی آلبینیسم جزئی چشم و پوست،آسیب پذیری به عفونت های مکرر و حضور گرانول های درشت و بزرگ در سیتوپلاسم لکوسیت...
error: Content is protected !!