پارسیان لب

علائم بالینی دمانس

دمانس،زوال عقل،عوامل ایجاد کننده دمانس،پیشگیری از دمانس دراین مطلب به جمع آوری اطلاعاتی درباره زوال عقل یا دمانس پرداختیم. اما دمانس چیست؟ چند تعریف مختلف البته...
error: Content is protected !!