پارسیان لب

علائم سرطان بیضه

سرطان بیضه ،رشد غیرطبیعی و کنترل نشده سلول‌ها است که این سلول‌ها در یک یا هر دو بیضه تومور را بوجود می‌آورند. مردان دارای...
error: Content is protected !!