پارسیان لب

علائم سندرم کاودن

علائم و نشانه های سندرم کاودن،درمان و داروی ضد سندرم کاودن Cowden Syndrome سندرم کاودن، به عنوان سندرم هامارتوم چندگانه شناخته شده است. بیماری کاودن یک...
error: Content is protected !!