پارسیان لب

علائم نارسایی کلیه

پیوند کلیه و دیالیز ، آخرین امید بیمارانی است که کلیه‌هایشان توان تصفیه مواد زائد خون را ندارد.بیماران دیالیزی نیاز به مراقبت‌های بسیار دقیقی...
error: Content is protected !!