معماری

علائم و نشانه های لوسمی

لوسمی و علائم و نشانه،راه درمان (سرطان خون)

لوسمی

لوسمي چيست؟ لوسمي نوعي سرطان است. تمام سرطان ها از سلول شروع مي شوند. سلول ها، خون و ساير بافت هاي بدن را مي سازند. در حالت طبيعي سلول ها رشد كرده و به سلول هاي جديد مورد نياز بدن تقسيم مي شوند. هم چنين، سلول هاي پير ميميرند و سلول هاي جديد جايگزين آنها مي شوند. گاهي اوقات اين …

ادامه نوشته »