پارسیان لب

عوارض آمیلودیپین

درمان با آمیلودیپین،عوارض مصرف آمیلودیپین،نحوه مصرف و خوردن قرص آمیلودیپین آملودیپین (Amlodipine) ، دارویی است از گروه بلوک کننده کانال کلسیم که بصورت قرص ارائه...
error: Content is protected !!