معماری

عوارض قرص نورا گل

قرص و شربت گیاهی نوراگل (نحوه مصرف،فواید و عوارض)

خطرات و عوارض و فواید نوراگل

نوراگل یک دارو با منشا گیاهی است که از گیاهی به نام والرین تهیه می شود ، این دارو خواص خواب آور دارد، لذا می تواند با داروهای خواب آور و مصرف الکل و برخی دیگر از دسته های دارویی تداخل کند. دقت کنید، تجویز یک داروی گیاهی مانند یک داروی شیمیایی است و بدون تجویز پزشک به هیچ وجه …

ادامه نوشته »