پارسیان لب

عوارض مصرف دگزامتازون

دگزامتازون‌ (decadrol) رده درمانی: کورتیکواستروئید . اشکال دارویی: آمپول، قرص، قطره، شربت، پماد عملکرد: کاهش التهاب، تضعیف سیستم ایمنی مکانیسم اثر: در غلظت‌های بالای موضعی‌کورتیکواستروئیدها اثر مستقیم بر...
error: Content is protected !!