معماری

عوارض مصرف گلوتامین

گلوتامین Glutamine

گلوتامین

گلوتامین فراوانترین اسید آمینه موجود در عضلات اسکلتی میباشد، و یکی از اسیدهای آمینه ای است که خود بدن قادر به ساخت آن میباشد و به همین دلیل هم تا مدتی پیش از این، جزو آمینو اسیدهای غیر ضروری دسته بندی میشد، زمانی که نیاز بدن به این آمینو اسید در شرایط ویژه ای مانند ورزش و عفونتها افزایش پیدا …

ادامه نوشته »