پارسیان لب

عوارض کاهش کلسیم خون

علائم کاهش کلسیم خون،تصاویر و جدول کلسیم خون،درمان هیپوکلسمی(کاهش کلسیم خون) جدول زیر نشان دهنده علل کاهش کلسیم خون (هیپوکلسمی) می باشد. علل مربوط به کمبود...
error: Content is protected !!