پارسیان لب

عوارض کلسترول بالا

کلسترول نوعی چربی و از مواد مهم غشا است. کلسترول در خون هم وجود دارد. کلسترول خون از دو منبع اصلی تامین می‌شود: رژیم...
error: Content is protected !!