پارسیان لب

عوامل مؤثر رشد قد کودک

هر فردی یک کد ژنتیکی دارد که بر اساس آن میزان قد نهایی‌اش تعیین می‌شود اما گاهی افراد پتانسیل‌های لازم را برای اینکه به...
error: Content is protected !!