پارسیان لب

عوامل موثر در مرگ ناگهانی نوزادان

  عارضه SIDS* یا "سندروم (نشانگان) مرگ ناگهانی نوزادان" یکی از عوامل عمده مرگ و میر نوزادان پس از یک ماهگی است که هر سال...
error: Content is protected !!