معماری

عکس های عوارض جراحی

تصاویری وحشتناک از عوارض جراحی توسط پزشکان غیر مجرب

نکروز پوست ناشی از تزریق ژل

این تصاویر برگرفته از سایت دکتر مریم ملکی(اصفهان) می باشد و صرفا جهت اطلاع و مشاهده کار جراحی توسط افراد غیر مجرب در سایت قرار گرفته است. جهت اطلاع: در صورت ذخیره کردن عکس نوع جراحی و یا عمل صورت گرفته بر روی شخص به عنوان اسم عکس قرار داده شده است.                    …

ادامه نوشته »