معماری

عکس های عوارض خال کوبی

تصاویری وحشتناک از عوارض جراحی توسط پزشکان غیر مجرب

نکروز پوست ناشی از تزریق ژل

این تصاویر برگرفته از سایت دکتر مریم ملکی(اصفهان) می باشد و صرفا جهت اطلاع و مشاهده کار جراحی توسط افراد غیر مجرب در سایت قرار گرفته است. جهت اطلاع: در صورت ذخیره کردن عکس نوع جراحی و یا عمل صورت گرفته بر روی شخص به عنوان اسم عکس قرار داده شده است.                    …

ادامه نوشته »