معماری

عکس ژيارديا

ژيارديا لامبليا (موفولوژی،مشخصات،تشخیص آزمایشگاهی)

%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%8a%d8%aa-%da%98%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a7

ژیاردیا لامبلیا (G.lamblia) یک تک یاخته تاژکدار است که تروفوزوئيت پهن و گلابی شکل آن بین ۵/۹ تا ۲۰ میکرون طول و ۵ تا ۱۵ میکرون عرض دارد. دارای دو هسته و چهار زوج تاژک است. کیست بیضوی آن، ۱۰ میکرون طول، ۸ میکرون عرض(به طور متوسط) و دو یا چهار هسته دارد. وجود صفحه مکنده در سطح شکمی‏ ژیاردیا …

ادامه نوشته »