معماری

غذاهای دارای اسید لیپوئیک

اسید لیپوئیک (Thioctic acid،Lipoic acid)

اسید لیپوئیک

اسید لیپوئیک یک ویتامین کاذب است که به علت نقش کوآنزیمی خود در این گروه قرار می‌گیرد. این ترکیب توسط بدن تولید شده و نیازی به وارد شدن از طریق رژیم غذایی به بدن نیست. در ساختار اسیدلیپوئیک، 2 گروه تیول (-SH) شرکت دارند که می‌توانند به دو شکل اکسید و احیاء دیده شوند. شکل کوآنزیمی آن از اتصال ویتامین …

ادامه نوشته »