پارسیان لب

غذاهای سرشار از اسید فولیک

اسید فولیک نخستین بار از برگ اسفناج به دست آمد و نام آن از کلمه "فولیوم" به معنی برگ، گرفته شده است. فولاسین یک...
error: Content is protected !!