معماری

غذاهای سرشار از ویتامین b6

ویتامین B6،کمبود و نشانه و درمان

ویتامین b6

جگر، آناناس، گوشت، سبزیجات و تخم‌مرغ، منابع خوبی از ویتامین B6 می‌باشند. ترکیبات پیریدوکسال، پیریدوکسامین و پیریدوکسین به ویتامین گروه B6 تعلق دارند. ویتامین B6 دارای توزیع فراوان در طبیعت می‌باشد. شکل کوآنزیمی این ترکیبات، دارای گروه فسفات می‌باشد. پیریدوکسال فسفات (PLP)، در کاتالیز واکنش‌های مربوط به متابولیسم اسیدهای آمینه نقش دارد. از مهم‌ترین آنزیم‌های مربوط به این کوآنزیم‌ها، آمینوترانسفرازها …

ادامه نوشته »