پارسیان لب

غذای آماده

خطرات و مضرات خوردن فست فود،ساندویچ های سرد و گرم و پیتزا،مصرف بیش از اندازه فست فود منظور از فست فود غذای آماده ای است...
error: Content is protected !!