معماری

غذای سالم برای قلب

برای داشتن قلب سالم چی بخوریم؟

چگونه قلبی سالم داشته باشیم

برای داشتن قلب سالم چی بخوریم؟غذاها و خوراکیهای مناسب برای قلب،داشتن قلب سالم،چگونه قلبی سالم داشته باشیم؟ مهمترین عامل تغذیه ای در بیماریهای قلبی_عروقی مصرف روغنها و چربیها میباشد که روزانه چه بصورت قابل مشاهده و با افزودن به مواد غذایی و چه بصورت نامرئی و موجود در سایر مواد غذایی از قبیل چربی نهفته در گوشت ولبنیات و خوراکیهای …

ادامه نوشته »