پارسیان لب

غذای سیر کننده

آنچه که باعث سیری طولانی‌مدت می‌شود، چربی است. چربی دیرتر از سایر مواد از معده تخلیه و دیرتر هم در دستگاه گوارش جذب می‌شود....
error: Content is protected !!