پارسیان لب

غسل زنان

چگونه میشود که زن متوجه شود که در خواب به ارگاسم رسیده است؟   حضرت آیت الله خامنه ای : بطور کلى اگر زن به اوج...
error: Content is protected !!