معماری

فتوا در مورد غسل

ارگاسم و جنابت زن در خواب

غسل

چگونه میشود که زن متوجه شود که در خواب به ارگاسم رسیده است؟   حضرت آیت الله خامنه ای : بطور کلى اگر زن به اوج لذّت جنسى برسد و در آن حال مایعى از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب است ولى اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا …

ادامه نوشته »