معماری

پائین بودن استروژن

دلیل پایین بودن هورمون استروژن در زنان،درمان های دارویی و گیاهی

پائین بودن هورمون استروژن

استروژن یکی از دو هورمون بسیار مهم در بدن خانم هاست. این هورمون نه تنها مسئول عملکرد طبیعی بدن یک زن است، بلکه در عملکرد مناسب ذهنی او نیز نقش مهمی دارد.ارتباط نزدیکی با سلامت هیجانی زنان دارد.این هورمون به اختلالات خلق و خو هم مربوط است. استروژن،اولین هورمونی است که یک دختر را به یک خانم بزرگسال تبدیل می …

ادامه نوشته »