پارسیان لب

پارگی رگ

دلایل ناشناخته کبودی پوست آسپرین و دیگر رقیق‌کننده‌های خون از فعالیت پلاکت‌ها که موجب لختگی خون می‌شوند، جلوگیری می‌کنند. زمانی که خون رقیق‌تر شده و...
error: Content is protected !!