پارسیان لب

پافیلی

لیندا  -  PONYTAIL PALM BEAUCARNEA RECURVATA : نام علمی   RUSCACEAE  - روساسه : خانواده ایالات Tamaulipasو Veracruzو San Luis Potosí در مکزیک : بومی منطقه نخل دم اسبی , پافیلی...
error: Content is protected !!