پارسیان لب

پالم فن چینی

پالم فن چینی  -  CHINESE FAN PALM LIVISTONA CHINENSIS : نام علمی   ARECACEAE  - اریکاسه , نخل : خانواده بومی جنوب و جنوب شرقی آسیا ، استرالیا ،...
error: Content is protected !!