معماری

پانسمان زخم باز

آموزش پانسمان زخم (تصویری)

پانسمان زخم

پانسمان در جدول,پانسمان بخیه,انواع پانسمان,اموزش پانسمان,معنی پانسمان,پانسمان زخم پای دیابتی,انواع پانسمان سوختگی,پانسمان زخم باز,آموزش پانسمان و بستن زخم,عوض کردن پانسمان به صورت تصویری,فیلم آموزشی پانسمان و وسایل مورد نیاز پانسمان پانسمان عبارت از شست وشوی استریل، پاک کردن و قرار دادن پوشش ضدعفونی شده روی زخم است. هدف از پانسمان حفاظت از زخم در طول مدت درمان کمک به کنترل …

ادامه نوشته »