پارسیان لب

پروبيوتيك‌ها

مقدمه: اسهال‌های عفونی ناشی از باکتری‌های انتروپاتوژنیک همچون اشریشیاکلی، شیگلا، سالمونلا، کمپیلوباکتر و کلستریدیوم دفیسیل از بیماری‌های شایع در جهان بوده و سالانه میلیون‌ها...
error: Content is protected !!