معماری

پروتئين سطحي غشا

پروتئين اسپكترين

اسپكترين بزرگترين و فراوانترين پروتئين سطحي غشا گلبول قرمز است.اين پروتئين 75% از جرم غشا را تشكيل مي دهد و به ميزان 200000 مولكول در هر سلول وجود دارد.اسپكترين از دو زنجيره الفا و بتا تشكيل شده است كه با وجود شباهت هاي زياد ولي توسط دو ژن كد مي شوند.هر دو بخش الفا و بتا از 106 اسيد امينه …

ادامه نوشته »