معماری

پروژسترون قرص

آزمایش پروژسترون Progesterone

پروژسترون

بالا رفتن پروژسترون،کاهس پروژسترون،عوارض پروژسترون،نرمال پروژسترون نام آزمایش Progesterone نام انگلیسی تست Progesterone مخفف انگلیسی تست نام فارسی تست پروژسترون نام های متعارف دیگر روش انجام آمادگی بیمار آمادگی خاصی لازم نیست؛ آخرین دوره قاعدگی بیمار و سه ماهه بارداری باید یادداشت شود. زمان نمونه گیری محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد نوع نمونه نمونه خون از ورید …

ادامه نوشته »