معماری

پستان به دهان گرفتن نوزاد

آموزش شیر دادن و پستان به دهان گرفتن

آموزش شیر دادن

آموزش پستان به دهان گرفتن نوزاد روی صندلی راحتی بنشینید،ترجیحا دسته دار باشد که دستتان روی آن استراحت کند. برای شروع از روش نگه داشتن گهواره ی ضربدری استفاده کنید و مطمئن شوید که سر بچه را به خوبی نگه داشته اید. بچه را نزدیک به پستان نگه دارید،نه بر عکس.مثلا پستان را به سمت بچه نبرید. بینی بچه را …

ادامه نوشته »